Dinamiskais disbalanss

Īstam rotoram ir ne tikai vienīgais disbalanss, teorētiski tam ir to bezgalīgs skaitlis, izvietotu nejauši garām rotācijas asij. Tie var būt aizstāti ar diviem disbalansiem (apzīmētiem šeit ar bultiņām) divās nejaušās plaknēs, kam parasti ir dažādi izmēri un leņķa pozīcijas. Tāds disbalansa stāvoklis var būt pilnīgi noteikts tikai rotēšanas laikā, un tāpēc tas ir nosaukts par dinamisko disbalansu. Tas var būt sadalīts uz statisko un momentāno disbalansu, dēļ kā viens vai cits var kļūst par galveno disbalansu.

Nepieciešamas divas korekcijas plaknes, lai pilnīgi uzlabotu dinamisko disbalansu. Dinamiskais disbalanss paradās praktiski visos rotoros. Tāpēc tiek lietojamas gan vertikālās, gan horizontālās balansēšanas mašīnas.