Momentanais disbalanss

Diviem disbalansiem (norādītiem šeit ar bultiņām) var būt tāds pats lielums, bet to leņķa pozīcija ir sabalansēta precīzi 180° viena pēc citas. Tādu disbalansa izlikšanu nevar atklāt šūpojot, jo nekustošs rotors nepieņem atsevišķu stāvokli. Rotējošs rotors paveic vibrējošu kustību sava vertikālā ass tuvumā (perpendikulāras rotēšanas asij) jo divi disbalansi izraisa momentu. Tādēļ tas disbalansa sadalīšanas tips ir nosaukts par momentāno.

Īpaši svarīgi, lai ņemtu vērā momentāno disbalansu esot pagarinātiem cilindriskiem rotoriem. Tādēļ vertikālās balansēšanas mašīnas ir īpaši piemērotas tā tipa disbalansa uzlabošanai.