Statiskais disbalanss

Diviem disbalansiem (norādītiem šeit ar bultiņām) var būt tas pats izmērs un leņķa pozīcija un var būt tajā pašā attālumā no smaguma centra. Tādi paši apstākļi izriet no individuāla, divas reizes lielāka, disbalansa, kas veic smaguma centrā, t.i. šajā situācijā rotora centrā. Ja tāds rotors ir atbalstīts divās mērīšanas malās, svārstīsies līdz momentam, kad "smagais punkts" būs apgrieztas uz leju. Tas nozīmē, ka tāds disbalanss veic bez rotēšanas, tādēļ ir nosaukts par "statisko disbalansu". Tas noved līdz inerces centra pārcelšanai no ģeometriskā centra.

Statiskais disbalanss jāuzlabo plaknes smaguma centrā. To var sasniegt likvidējot materiālu no "smagā punkta" vai piestiprinot materiālu pretējā pusē. Statiskā disbalansa korekcija vienā korekcijas plaknē paradās īpaši bieži diska rotoros. Tādēļ vertikālās balansēšanas mašīnas ir visvairāk piemērotas tā tipa rotoru balansēšanai.